Održan drugi deo Skupštine SHLS: Izabran generalni sekretar i novi UO

 

Na Skupštini održanoj u ledenoj dvorani "Pionir" odlučeno je da novi generalni sekretar Saveza hokeja na ledu Srbije u periodu od 2015. do 2019. bude g-din Aleksandar Milosavljević, koji je u prethodne četiri godine obavljao funkciju predsednika SHLS.

Takođe, izabran je i novi Upravni odbor krovne organizacije iz oblasti hokeja na ledu u našoj zemlji. Novi UO činiće:

 

  • g-din Marko Milovanović (kao predsednik SHLS, po Statutu je i predsednik UO, kao i predsednik Skupštine SHLS)
  • g-din Goran Đaković
  • g-din Vladan Balaban
  • g-din Miloš Jovanović
  • g-đa Svetlana Glumac
  • g-din Dragoslav Pajić
  • g-din Miroslav Nadaški

Odlukom Skupštine Saveza hokeja na ledu Srbije izmenjen je član 32. Statuta SHLS koji sada glasi:

"Upravni odbor SHLS ima najmanje 7, a najviše 13 članova.

Skupština SHLS, na predlog Predsednika bira najmanje 7 članova Upravnog odbora.

Predsednik SHLS može imenovati, menjati ili rezrešiti do 6 članova Upravnog odbora, do ukupnog broja. Predsednik će članove imenovati odlukom bez obrazloženja.

Generalni sekretar Saveza učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

Članove Upravnog odbora koje bira i razrešava Skupština Saveza, na predlog Predsednika Saveza, na period od četiri godine, tako da jedan član Upravnog odbora bude predstavnik klubova sa teritorije Srbije, jedan član predstavnik klubova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, a preostali članovi se biraju sa liste istaknutih kandidata.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Saveza.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: ostavkom, razrešenjem, prestankom članstva u Savezu člana Saveza čijom ingerencijom je bio obuhvaćen u trenutku izbora ili višom silom. Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Predsednik Saveza određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od četiri člana Upravnog odbora, usled ostavke, prestanka članstva u Savezu ili više sile, obavezno se saziva bez odlaganja vanredna sednica Skupštine.

Na predlog Predsednika, Skupštine SHLS ili odlukom Predsednika, član Upravnog odbora može biti razrešen i na njegovo mesto izabrano drugo lice, od strane organa koji je prethodno izabrao razrešenog člana.

Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat članova Upravnog odbora, ranije izabranih."

Skupština SHLS je sve odluke donela jednoglasno.

Podsetimo, na prvoj sednici Skupštine Saveza hokeju na ledu Srbije održanoj 14. novembra 2015. godine g-din Marko Milovanović izabran je za novog predsednika SHLS.

 

You might also like

Comments are closed.