Sporazum o saradnji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Saveza hokeja na ledu Srbije

 

Sporazum Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu (Fakultet) i Saveza hokeja na ledu Srbije (Savez) predviđa realizaciju saradnje u obrazovnoj delatnosti i istraživačkim projektima. Saradnja će se između ostalog odvijati kroz školovanje i permanentno stručno usavršavanje kadrova u hokeju na ledu, dijagnostiku i praćenje u funkciji selekcija, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, stvaranje i unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova za bavljenje hokejom na ledu i njihovo svrsishodno korišćenje i dr.

Realizacija saradnje odvijaće se putem održavanja redovnih sastanaka predstavnika Fakulteta i Saveza, održavanja seminara, kurseva, javnih tribina i okruglih stolova, kao i učešća u drugim zajedničkim projektima.

Sporazum između dve institucije potpisali su Prof. dr Vladimir Koprivica, Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, i g-din Aleksandar Milosavljević, generalni sekretar Saveza hokeja na ledu Srbije. Sporazum je potpisan na period od pet godina, a njegove detalje možete da pogledate OVDE.

 

You might also like

Comments are closed.