Upravni odbor formirao stalna radna tela

Rukovodstvo Saveza hokeja na ledu tokom letnje pauze vršilo je sve neophodne pripremne radnje kako bi se potpuno spremno dočekao start nove hokejaške sezone. Shodno tom cilju, održane su dve sednice Upravnog odbora SHLS koje su kao prvenstveni zadatak imale formiranje stalnih radnih tela, određene izmene Pravilnika o takmičenju, ali i rešavanje tekućih pitanja.

Upravni odbor SHLS je najpre na osnovu Člana 33, stav 4 Statuta SHLS jednoglasno izglasao Poslovnik o radu, a potom su na predlog predsednika Marka Milovanovića birani potpredsednika Upravnog odbora SHLS i direktor takmičenja SHLS. Marko Kovačević, je jednosgalsno izabran za potpredsednika UO, dok je takođe jednoglasno, za direktora takmičenja izabran Bogdan Dabović koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom periodu.

Takođe, izabrani su članovi ostalih komisija. Novi članovi Stručnog saveta SHLS su: Dragan Kapidžić, Danijel Džejkob i Fred Peroun, dok Liga odbor čine Bpris Gabrić, Pavle Ogrizović i Radomir Lukač. U Zdravstvenoj komisiji su: Srđan Nikolić, Marko Ilić i Aleksandar Milojević. Funkciju komesara za delegiranje suidja i u narednom periodu obavljaće Ivan Nedeljković, dok je komesar za informisanje i propagandu Jovo Karanović.

Članovi Upravnog odbora su jednoglasnom odlukom izglasali da se u skladu sa Članom 33, stav 1, tačka 18 Statuta SHLS, HK Vojvodina za takmičarsku sezonu 2018/2019. dodele sredstva u iznosu od 538.000 dinara. Takođe, novčana sredstva biće dodeljena i HK Spartak za učešće U8 i U10 selekcija u takmičarskoj sezoni 2018/2019, ali zbog činjenice da je račun subotičkog hokejaškog klektiva u blokadi u narednom periodu će se pronaći rešenje za isplatu ovih sredstava.

Nakon konsultacija sa pravnim savetnikom, ustanovljena je neprecizna kategorizacija takmičarskih selekcija u Pravilniku o takmičenju SHLS. Analizom uporedivih materijala najpre su predložen, a potom i jednoglasno usvojene izmene da U8 i U10 selekcije nisu takmičasrke kategorije.

Upravni odbor razmatrao je i molbe HK Spartak i HK Partizan za učešće njihovih mlađih selekcija u inostranim ligama. Jednoglasnom odlukom Upravni odbor je omogućio da U8 i U10 selekcije HK Spartak učestvuju u mađarskoj ligi, kao i da se U16 selekcije HK Partizan takmiče u Karpatskoj omladinskoj hokej ligi.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.