Konferencija o pravnim i finansijskim aspektima u sportu

Savez hokeja na ledu Srbije je partner u međunarodnom projektu pod nazivom Hokej partnerstvo za napredak (HPP – Hockey Partnership For Progress) sa namerom da se unapredi organizacija hokeja na ledu. Glavni cilj je da se odrede ključni aspekti razvoja u sportskom ekosistemu.

Važna tema na kojoj će takođe biti fokus su i pravni i finansijski aspketi u sportu, koji su osnova za dobro funkconisanje organizacije na klupskom i reprezentativnom nivou. Ova konferencija održaće se u Beogradu 15. i 16. oktobra, a detaljan program biće uskoro objavljen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.