U planu rekonstrukcija i natkrivanje gradskog klizališta u Subotici

Još jedna dobra vest za srpski hokej kada je infrastruktura u pitanju. Posle renoviranja ledene hale Pionir, koja je u završnoj fazi, u planu je natkrivanje, rekonstrukcija i dogradnja gradskog klizališta u Subotici.

Prema informacijama koje prenosi portal Ekapija Grad Subotica predstavio je urbanistički projekat po kome je planirano natkrivanje postojećeg igrališta zajedno sa tribinama koje su izgrađene sa severne, istočne i južne strane igrališta, a na taj način bi se formirao zatvoren prostor (hala) što bi omogućilo produžetak sezone sportova na ledu.

Takođe, planirana je i dogradnja objekta sa jugoistočne strane (zatvaranje prostora između južne i istočne tribine) u sklopu koga bi bili objedinjeni prateći sadržaji, svlačionice sa tuševima i toaletom, garderobe, prostor za trenere, sudije, lekare i fizioterapeute, klupske prostorije, prodavnicu opreme i ugostiteljski sadržaj i sično.

Funkcija klizališta ostaje neporomenjena, osim što se stvaraju uslovi da se porduži sezona klizanja, eliminiše uticaj sunca, vetra, kiše i snega na ledenu ploču i korisnike.

Novim rešenjem su pokrivene sve tribune i sam teren, pa će se steći uslovi da objekat pored osnovne namene u zimskom periodu, bude korišćen i u letnjem periodu za druge rekreativne sportove.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.