1894

Godine 1894. u Zagrebu je Franjo Bučar na „Tečaju učitelja gimnastike“ održao prvo predavanje o hokeju na ledu na prostorima Jugoslavije. U naredne 3 godine ovo predavanje je održano u još desetak gradova.

You might also like

Comments are closed.