Razvojni programi

Kao jedan od svojih statutarnih ciljeva Savez hokeja na ledu Srbije ima definisanje i ostvarivanje planova i programa razvoja, propagiranje, afirmaciju i promociju hokeja na ledu, kao i razvoj pionirskog, omladinskog, veteranskog i hokeja na ledu za žene.

U skladu sa pomenutim, Savez je za jedan od najvažnijih zadataka postavio pripremu i sprovođenje nekolicine programa koji imaju za cilj razvoj domaćeg hokeja i popularizaciju ovog sporta u našoj javnosti i pre svega među decom i omladinom.

U tom smislu, SHLS organizuje, pruža logističku podršku i učestvuje u pripremi i realizaciji brojnih kampova u našoj zemlji i inostranstvu, koje organizuje bilo samostalno, bilo u saradnji sa IIHF-om i/ili zemljama regiona.

IIHF Svetski vikend hokeja na ledu za devojčice (klizalište „Pingvin“, 12-13. oktobar 2013)
Foto: Nikola Barbutov