Organi Saveza

MARKO MILOVANOVIĆ

Predsednik

MARKO KOVAČEVIĆ

Potpredsednik

DANILO VUKOTIĆ

Generalni sekretar

BOGDAN DABOVIĆ

Direktor takmičenja