Javne nabavke

GodinaNazivDokumentacijaRok za podnošenje ponuda
2021

Plan javnih nabavki 01/21 - Usluge prevoza

https://hockeyserbia.com/wp-content/uploads/2021/12/Plan-JN-1-21.pdf
2020

JNMV 01/20 - Usluge putničkog prevoza


Javna nabavka 01/20: Poziv za podnošenje ponuda 21.02.2020.

Javna nabavka 01/20: Konkursna dokumentacija 21.02.2020.

Javna nabavka 01/20: Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke (04.03.2020.)

Javna nabavka 01/20: Odluka o obustavi javne nabavke (04.03.2020.)

02.03.2020.
(13:30h)


2014

JN 02/14 - Kupovina opreme i rekvizita za potrebe tri selekcije reprezentacija Srbije u hokeju na ledu u 2014 godini


JN 02/14 Poziv za podnošenje ponuda (26.02.2014) - Preuzeti...


JN 02/14 Konkursna dokumentacija (26.02.2014) - Preuzeti...


JN 02/14 Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije (26.02.2014) - Preuzeti...


JN 02/14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (11.03.2014) - Preuzeti...


06.03.2014.


2014

JN 03/14 - Usluge smeštaja i ishrane učesnika kampa perspektivnih sportista za 2014. godinu


JN 03/14 Poziv za podnošenje ponuda (28.10.2014) - Preuzeti...


JN 03/14 Konkursna dokumentacija (28.10.2014) - Preuzeti...

JN 03/14 Odgovori na pitanja u vezi sa Konkursnom dokumentacijom (04.11.2014) - Preuzeti...


JN 03/14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (19.11.2014) - Preuzeti...


07.11.2014.
(16:00h)


2015

JNMV 01/15 - Usluge smeštaja i ishrane učesnika kampa perspektivnih sportista za 2015. godinu


JNMV 01/15 Poziv za podnošenje ponuda (11.6.2015) - Preuzeti...


JNMV 01/15 Konkursna dokumentacija (11.6.2015) - Preuzeti...


 JNMV 01/15 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (29.6.2015) - Preuzeti...


19.6.2015.
(13:30h)


2017

JNMV 01/17 - Usluge smeštaja i ishrane učesnika kampa perspektivnih sportista za 2017. godinu


JNMV 01/17 Poziv za podnošenje ponuda (14.6.2017) - Preuzeti...


JNMV 01/17 Konkursna dokumentacija (14.6.2017) - Preuzeti...


JNMV 01/17 Odluka o obustavi postupka (28.6.2017) - Preuzeti...


JNMV 01/17 Obaveštenje o obustavi postupka (6.7.2017) - Preuzeti...


JNMV 01-1/17 Poziv za podnošenje ponuda za ponovljeni postupak (13.7.2017) - Preuzeti...


 JNMV 01-1/17 Konkursna dokumentacija za ponovljeni postupak (13.7.2017) - Preuzeti...


JNMV 01-1/17 Odluka o dodeli ugovora (21.7.2017) - Preuzeti...


JNMV 01-1/17 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (31.7.2017) - Preuzeti...


21.7.2017.
(14:00h)


2016

JNMV 01/16 - Usluge smeštaja i ishrane učesnika kampa perspektivnih sportista za 2016. godinu


JNMV 01/16 Poziv za podnošenje ponuda (14.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Konkursna dokumentacija (14.6.2016) - Preuzeti...


 JNMV 01/16 Odgovor na pitanje u vezi sa Konkursnom dokumentacijom (21.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Odgovor na pitanje (2) u vezi sa Konkursnom dokumentacijom (22.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Izmene i dopune Konkursne dokumentacije (22.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje ponuda (22.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Odluka o dodeli ugovora (24.6.2016) - Preuzeti...


JNMV 01/16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.6.2016) - Preuzeti...


24.6.2016.
(09:00h)


2018

JNMV 01/18 - Usluge smeštaja i ishrane učesnika kampa perspektivnih sportista za 2018. godinu


 JNMV 01/18 Poziv za podnošenje ponuda (19.6.2018) - Preuzeti...


 JNMV 01/18 Konkursna dokumentacija (19.6.2018) - Preuzeti...


JNMV 01/18 Odluka o dodeli ugovora (29.6.2017) - Preuzmi...


JNMV 01/18 Odluka o zaključenju ugovora (10.07.2018) - Preuzmi...


29.6.2018.
(11:00h)


2014

JN 01/14 - Zakup ledene dvorane za održavanje svetskog prvenstva seniora u hokeju na ledu i pripreme reprezentacije Srbije


JN 01/14 Mišljenje Uprave za javne nabavke (26.02.2014) - Preuzeti...


JN 01/14 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (26.02.2014) - Preuzeti...


JN 01/14 Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (17.03.2014) - Preuzeti...


JN 01/14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.03.2014) - Preuzeti...


---