1945

Po završetku II svetskog rata u oslobođenoj Jugoslaviji vrlo brzo oživljavaju stara i niču nova klizališta, a sa njima i hokejaške sekcije. Od 1945. godine osnivaju se klubovi i igraju se hokejaške utakmice u Beogradu, Zagrebu, Subotici, Novom Sadu i Ljubljani; od 1947. u Celju i Varaždinu; od 1948. u Jesenicama i Karlovcu; 1949. u Sisku i Bečeju; 1951. u Mariboru; 1952. u Tržiču, Brežicama, Kranju, Vevču i Novom Sadu; 1953. u Pančevu i Sremskoj Mitrovici; 1959. Skoplju i Bledu; 1964. u Sarajevu; 1966. Bačkom Petrovcu i Ruskom Krsturu itd.

You might also like

Comments are closed.