Participating countries

 

EN  

Participating teams of the 2016 IIHF World Championship U20 Division II Group B tournament are the national teams of:

AUSTRALIABELGIUMCHINAROMANIASPAIN and home team SERBIA.

– – –

SR   

Učesnici 2016 IIHF Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina, Divizija II, Grupa A su nacionalne selekcije:

AUSTRALIJEBELGIJEKINERUMUNIJEŠPANIJE i domaća ekipa SRBIJE.