Upravni odbor

MARKO MILOVANOVIĆ

Predsednik

MARKO KOVAČEVIĆ

Potpredsednik

VLADAN BALABAN

Član

MILOŠ JOVANOVIĆ

Član

SVETLANA GLUMAC

Član

ANA MARIJA SARIĆ

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Čarlija Čaplina 39

Kontakt: 063405288

E-mail: ana.saric@hockeyserbia.com