Novi rok za usklađivanje pravnih akata klubova sa Statutom Saveza

Kancelarija Saveza hokeja na ledu Srbije ponovo je morala da reaguje povodom otklanjanja nedostataka i ispravljanja povrede Statuta SHLS od strane klubova. Shodno tome, generalni sekretar SHLS Danilo Vukotić poslao je novi dopis na adrese svih klubova u kome stoji da su na osnovu člana 63. Statuta SHLS svi klubovi dužni da svoju organizaciju, rad i opšta akta usklade sa novim Statutom Saveza, koji je usvojen na video konferencijskoj sednici Skupštine 10. ula, i Zakonom o sportu.

Nakon prvog dopisa, koji je iz kancelarije Saveza poslat još 1. septembra, pojedini klubovi zamolili su za produženje roka, a pojedini klubovi se uopšte nisu oglasili po tom pitanju.

Iz tog razloga, određen je novi rok za vršenje izmena i usklađivanja svih pravnih akata klubova sa Statutom SHLS, a to je 1. oktobar. Protiv klubova koji ne budu ispunili svoje obaveze automatski će biti pokrenut disciplinski postupak piše u dopsiu koji je potpisao gensek SHLS Danilo Vukotić.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.