Odluka Saveza hokeja na ledu Srbije

Savez hokeja na ledu Srbije doneo je odluku, u kojoj se navodi da pet klubova: Hokejaški klub „Marbo“, Hokejaški klub „Red Team“, Hokejaški klub „DN Beograd“, „Kraljevski“ klizačko-hokejaški klub i Hokej klub na ledu Sportskog društva Železničara „Jovan Mikić Spartak“, ne mogu uživati status redovnih članova u skladu sa Statutom Saveza hokeja na ledu Srbije, jer nisu ispunili uslove propisane članom 15 važećeg Statuta za učlanjenje u Savez hokeja na ledu Srbije, kao i neophodne uslove za sticanje statusa redovnog člana.

Prema članu 15 Statuta SHLS, takmičarski klub se smatra redovnim članom ukoliko ispunjava određene uslove, uključujući i prijavu takmičarske selekcije u jednoj od takmičarskih kategorija. U suprotnom, takmičarski klub ima status pridruženog člana.

I dok Hokejaški klub „Marbo“ nije prijavio nijednu takmičarsku selekciju za ovu sezonu, Hokejaški klub „Red Team“ je prijavio takmičarsku selekciju seniora na poziv Sportskog direktora SHLS, ali nije izvršio registraciju igrača, te je pre početka takmičenja poslao dopis u kome se navodi da se klub neće takmičiti usled nedovoljnog broja igrača.

Dodatno, 1.B liga, u kojoj su prethodnih sezona učestvovali klubovi HK „Vojvodina“, SKHL „Crvena Zvezda“, „Spartak“, „Drvene Nogice“ i „Kraljevi“, nije bila planirana za ovu sezonu, te SHLS nije predložio propozicije niti je bilo poziva za zvanične prijave klubova. Takođe, ovi klubovi (osim HK „Vojvodine“ i SKHL „Crvena Zvezda“) nisu imali prijavljenu takmičarsku selekciju u nekoj drugoj takmičarskoj kategoriji.

S obzirom na to da klubovi nisu ispunili sve uslove za status redovnih članova, oni će biti klasifikovani kao pridruženi članovi i samim tim gube pravo glasa prilikom održavanja predstojeće Skupštine koja je zakazana za 26. maj. 2023. godine.

Odluka SHLS-a o statusu ovih klubova odnosi se na aktuelnu sezonu i u skladu je sa Statutom i Pravilima SHLS-a.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.